бутлуурын үйл ажиллагааны журам

Монгол Улсын Засгийн газрын 2020 оны үйл ажиллагааны . Төсөл хөтөлбөрүүд 2 Монгол Улсын Засгийн газрын 2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт дэвшүүлсэн зорилтыг жил бүрийн төсвийн хүрээний мэдэгдэл эдийн засаг нийгмийг ...

1.2.Ипотекийн даатгалын үйл ажиллагааны журам нь Монгол улсын иргэний хууль, Даатгалын тухай хууль, Даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн тухай …

6. Нэгдэлд оролцогч компаниудын эрхэлж буй үйл ажиллагааны төрлийг бичнэ. 7. Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ дэх регистрийн дугаар, эрхлэх үйл ажиллагааны төрлийг бичнэ. 8.

Монгол Улсын Засгийн газрын 188 дугаар тогтоолоор "Монгол Улсын Их Хурлын 2020 оны ээлжит сонгууль зохион байгуулах үйл ажиллагааны явцад коронавируст халдвар (ковид-19)-ын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх журам ...

Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө. МХЕГ-ын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгагдсан удирдамжийн дагуу хийгдэх сорилт шинжилгээг Итгэмжлэлийн хүрээний тодорхойлолтод заагдсан үзүүлэлтээр гүйцэтгэхээс гадна аюулгүй ...

3.18. Захиалагч худалдан авах ажиллагааны журам сонгох, хэрэгжүүлэх хугацааг тогтоохдоо аймгийн ИХТ-ын хурлын 2013 оны 06-р сарын 10-ны өдрийн хурлын 2 дугаар хавсралтаар баталсан зарчмыг мөрдөнө.

Монголбанкны Ерөнхийлөгчийн 2008 оны 446 дугаар тушаалаар баталсан "Ипотекийн зээлийн үйл ажиллагааны журам"-ын 13.4.3-т заасны дагуу дээрх иргэдийн тэтгэмжийг өрхийн …

Монгол улсын Их хурлын 2020 оны ээлжит сонгууль зохион байгуулах үйл ажиллагааны явцад коронавируст халдварын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх журам.

Гол, голын тогтоол усанд иргэд усанд осолдохоос урьдчилан сэргийлэх зорилгоор хийгдэж байгаа хамтарсан эргүүл 2020 оны 06 дугаар 10-ны өдрөөс 09 дүгээр сарын 15-ны өдрийг хүртэл 4 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэр "Яармагийн ...

санхүүгийн үйл ажиллагааны журам. ... Үндсэн бус үйл ажиллагааны орлогод сургалтын төлбөрийн алданги, акталсан хөрөнгө борлуулсны орлого,түрээсийн төлбөр,хураамж, хүүгийн …

Монгол Улсад уул уурхайн салбар . зайд хөрс хуулалтын шороон . дорвитой арга . Үнэ болон онлайн дэмжлэг авах; 2016 оны үйл ажиллагааны тайлан. 2016 он уул уурхайн . хөрс хуулалтын . хамгаалах арга .

Үндсэн нүүр > Засгийн газрын тогтоол > ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ (санхүүгийн зорилтот хориг арга хэмжээг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны журам)

ашиглах, устгах, булшлах үйл ажиллагаа эрхлэх эрх бүхий иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага (цаашид эрх бүхий этгээд гэх) нь эрхлэх үйл ажиллагааны явцад дараах зарчмыг баримтална. 1.5.1.

Үйл ажиллагааны чиглэл Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудит Хууль зүйн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний агентлаг, байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт шинжилгээ хийх

Үйл ажиллагааны тайлан Сүүлийн мэдээнүүд "Силикон хаус питч Ай Ти Парк" тэмцээн 2017 оны 6 дугаар сарын 07-ны өдөр зохион байгуулагдлаа.

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ "Монгол Улсын Засгийн газрын 2012-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө"-ний 274.8 дахь арга хэмжээг хэрэгжүүлэх зорилгоор Монгол Улсын