Өргөтгөх боломжтой конвейерууд

Examples: If I went to a friend's house for dinner, I used to take a bottle of wine or some flowers.I don't do that anymore. When I had a day off from work, I used to go to the beach.Now, I never get time off. If the weather was nice, she used to walk to work.Now, she usually drives.

SQL

Энэ хичээлээр бид sql хэлний нилээд чухал болоод хүндхэн ойлголтууд болох хязгаарлалт, индекс, триггер гэсэн өгөгдлийг удирдах өргөтгөсөн боломжуудын талаар авч үзнэ.. Хязгаарлалт гэж юу вэ? ...

Таны үр хөврөл явагдах хугацаа сарын тэмдгийн мөчлөгөөс шалтгаалж, тааварлашгүй байх боломжтой. Ойролцоогоор эмэгтэйчүүдийн 30%-д нь тухайн сарын 10-17-ны хооронд үр хөврөл явагддаг байна. Зарим эмэгтэйчүүдэд энэ ...

154.Догол дээр эсвэл босоо малталтыг дээрээс доош нь өргөтгөх, тоноглох ажил гүйцэтгэж байгаа ажилтан хамгаалах бүстэй, бүс нь найдвартай бэхлэгдсэн байна. ... 243.Далд уурхайн конвейерууд нь ...

АТГ-аас төрийн өндөр болон бусад 236 албан тушаалтан, Шүүхийн Ерөнхий зөвлөл, Улсын Ерөнхий прокурор, Хуульзүй дотоод хэргийн яамны харьяа нийт 17 байгууллагын 10150 мэдүүлэг гаргагчийн өнгөрсөн оны ХОМ-ийг хураангуйлан ...

Төрийн банкнаас танд Автомат хуримтлалын үйлчилгээг санал болгож байна. Төрийн банк Монголын зах зээлд анх удаа энэхүү үйлчилгээг нэвтрүүлсэн билээ. Автомат хуримтлалын үйлчилгээ нь таны төгрөгийн данснаасаа хийж ...