уурхайн эрүүл мэнд аюулгүй ажиллагааны үр ашигтай технологийн технологи

4.1.48."уурхайн хаалтын төлөвлөгөө" гэж уурхайн үйл ажиллагааны улмаас түүнд шууд хамааралтай хүмүүсийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдалд сөрөг нөлөөлөл үзүүлж болзошгүй эрсдэлүүдийг хянаж ...

3.6.5.олборлох, боловсруулах үйлдвэрийн хаягдлыг дахин боловсруулахад хүний эрүүл мэнд, байгаль орчинд сөрөг нөлөөлөл багатай, үр ашигтай техник, технологи хэрэглэхийг дэмжих.

Эрхэм зорилго Ашиг малтмал, газрын тосны газрын эрхэм зорилго нь төрөөс геологи, уул уурхай, газрын тосны салбарын хөгжлийн бодлого боловсруулахад дэмжлэг үзүүлэх, хөрөнгө оруулагчид, хэрэглэгчдэд хөнгөн шуурхай ...

Уул уурхайн эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, байгаль орчин, галын аюулгүй байдал, ажлын болон ахуйн байрны хуваарьт талбайн ариун цэвэр, эрүүл ахуйн асуудлыг хангаж ажиллах

Групп уул уурхайн үйл ажиллагаандаа хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдал, байгаль орчин, нийгмийн хариуцлагын хувьд олон улсын хамгийн …

4.1.1.Хүний эрүүл мэнд, хүрээлэн байгаа орчинд сөрөг нөлөөгүй, үр ашигтай, дэвшилтэт технологи нэвтрүүлж, нөөцийг хэмнэх, эргүүлэн ашиглах, …

Jul 24, 2014· Уул уурхайн технологи, эдийн засаг, экологи, геодези, газрын харилцаа-2010 (38) 198 Хүний аюулгүй байдлыг хангах арга замыг боловсруулахад зайлшгүй аюулын тоо, хугацаа, орон зайн болон бусад шинж ...

Монгол улсын "Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай" хуулийн дагуу компаниуд нь нийтийн ашиг сонирхол, хүний эрүүл мэнд, хүрээлэн байгаа орчин, улс орны аюулгүй байдалд ...

3.6.5.олборлох, боловсруулах үйлдвэрийн хаягдлыг дахин боловсруулахад хүний эрүүл мэнд, байгаль орчинд сөрөг нөлөөлөл багатай, үр ашигтай техник, технологи хэрэглэхийг дэмжих.

Бага насны хүүхэд ядууралд өртөх, хүнс тэжээлийн дутагдалд орох, орон гэргүйн улмаас амь нас, эрүүл мэнд, аюулгүй байдал нь эрсдэх нөхцөл байдлыг арилгахыг зорино.

Эрүүл мэнд, эрүүл ахуй халдвар хамгаалал, боловсрол, соёлын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг б айгууллага, аж ахуйн нэгжид хөтөлбөрийн дагуу салбарын сургалт 5 …

Тиймээс МГТИС-ийн төгсөгчид Үйлдвэрлэл, Уул уурхай, Эрчим хүч, Логистик, Эрүүл мэнд, Аюулгүй байдал, Зөвлөх үйлчилгээ, Нийтийн үйлчилгээ, Хотын захиргааны болон …

4.2.4.Дэвшилтэт техник, технологи, өндөр технологи, инновацид суурилсан, нийгэм, эдийн засгийн үр ашиг бүхий үндсэн материалын, машин, …

Хаягдлыг хаях эсвэл дүүргэх технологи Outotec-ийн зуурмагийн технологи бол уурхайн олборлолтоос гарч буй хаягдлыг байгаль орчинд тогтвортой байдлаар хянах, хадгалах орчин үеийн арга …

Манай улсын өмнө цаашид нүүрсийг үр ашигтай ашиглах шаардлага бий. Энэ чиглэлийн анхны алхам тавигдаж байна. Шинэ нүүрсний цэвэр технологи нь нүүрсийг хийжүүлэн, гарсан хийгээр нь …

Тиймээс уул уурхайн салбарыг хөгжсөн орны жишигт нийцүүлэх, үүний тулд дэвшилтэт технологи нэвтрүүлэх, ашигт малтмалын орд газрыг экологи, эдийн засгийн өндөр үр ашигтай, аюул осолгүй, эрүүл орчинд ажиллах нөхцлийг ...