Кампалд нунтаглах тээрэм

Шохой нунтаглах тээрмийг солино Онцлох 08 1-р сар 2018 12:00 Цахим хуудас. Мэдээ, мэдээлэл ... Одоо МШР-1,5х5,6 маркийн тээрэм ашиглаж байна. Орчин үеийн өндөр хүчин чадалтай тээрэм суурилуулснаар ...

Тамга тэмдэг захиалахад хялбар боллоо. Загвар гаргах, 1-2 цагт хийх, хүргэлт хийж өгөх БҮГД ҮНЭГҮЙ. Онлайнаар тамгаа шууд захиалан хийлгүүлэх боломжтой

ДЭМБ, НҮБ-ын Байгаль орчин, ХАБЭА-ийн кампанит ажил нь хот болон хүмүүсийг эрүүл мэнд, уур амьсгалыг хамгаалахын тулд 2030-ээс агаарын бохирдлыг аюулгүй түвшинд хүргэх кампанит ажил юм.

Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын ерөнхий газар. Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах төв комиссоос "иргэн (даатгуулагч)-д эмнэлгийн хуудас олгох журмын хэрэгжилт, анхаарах асуудал" сэдэвт цахим сургалтыг зохион байгуулав

АЖИЛГҮЙДЛИЙН ТЭТГЭМЖ ОЛГОХ ХУГАЦАА: Даатгуулагчид ажилгүйдлийн тэтгэмжийг эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын байгууллагад бүртгүүлсний дараагийн өдрөөс эхлэн ажлын 76 өдрийн хугацаанд олгоно.